Polsk Bokhandel
i Sverige
Polska Księgarnia
Wysyłkowa w Szwecji
E-mail: pollibra1@gmail.com

Tornsvalegatan 59
724 72 Västerås
tel/fax:
021-35 53 05
tel: 070-666 03 56
plusgiro: 64 54 86-2
Företaget är godkänt
för F-skatt